Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Islandská runová báseň:vikingové, runy, boj

Islandská runová báseň


Tato báseň popisuje 16 runový (vikingský) mladší futhark, který se používal přibližně v období 8-11 stol. n.l. Záznam básně samotné pochází z 15. stol. Pro srovnání uvádím také verzi v současné angličtině (zdroj: http://www.ragweedforge.com/). Překlad do češtiny je můj vlastní.


                

                    obrazovýkámens figurálními a ozdobnými motivy z Gotlandu
                                                  Historiskamuseet,Stockholm
      

 

Skladba

Mladší (vikingský) futhark lze psát v podobách ve verzi švédsko-norské nebo dánské. Švédsko-norská verze každého znaku je na níže uvedeném obrázku vždy ta první runa, dánský způsob zápisu je runa na druhém místě.
Pro lepší možnost srovnání s dalšími futharky jsou skupiny run uváděny obdobně jako v případě staršího (germánského) futharku ve skupinách začínající známými znaky původních aett (zde tedy runami F, H a T).

1. řádek (f, u, th, a, r, k)
2. řádek (h, n, i, a, s)
3. řádek (t, b, m, l, R)

Verše jednotlivých run - s českým překladem
-------------------------------------------------
1. řádek

1. "F"

Wealth

source of discord among kinsmen
and fire of the sea
and path of the serpent.

Majetek

            zdroj neshod mezi rodem

            a oheň moře

            a stezka hada

2. "U"

Shower

lamentation of the clouds
and ruin of the hay-harvest
and abomination of the shepherd.

Déšť

            pláč mraků

            a zkáza sena (senoseče)

            a opovržení pastýře

3. "TH"

Giant

torture of women
and cliff-dweller
and husband of a giantess.

Obr

            mučení (trápení) žen

            a ten, kdo bydlí v útesech (skalách)

            a manžel obryně

4. "A"

God

aged Gautr
and prince of Ásgarðr
and lord of Vallhalla.

Bůh

            zestárlý Gautr

            a princ Asgardu

            a pán Valhally

5. "R"

Riding

joy of the horsemen
and speedy journey
and toil of the steed.

Jízda

            potěšení pro jezdce

            a rychlé cestování

            a dřina pro koně

6. "K"

Ulcer

disease fatal to children
and painful spot
and abode of mortification.

Vřed

            nemoc smrtelná dětem

            a bolestivé místo

            a příbytek(domov) umrtvování


-------------------------------------------------
2. řádek

7. "H"

Hail

cold grain
and shower of sleet
and sickness of serpents.

Kroupa

            chladné zrno

            a déšť sloty (plískanice)

            a nemoc hada

8. "N"

Constraint

grief of the bond-maid
and state of oppression
and toilsome work.

Nátlak

            zármutek pro nevolnici

            a stav útlaku

            a těžká dřina

9. "I"

Ice

bark of rivers
and roof of the wave
and destruction of the doomed.

Led

            kůra řek

            a střecha vln

            a zkáza odsouzených (osudem zatracených)

10. "A"

Plenty

boon to men
and good summer
and thriving crops.

Hojnost

            dobrodiní pro lidi

            a dobré léto

            a prosperující (dobře rostoucí) úroda

11. "S"

Sun

shield of the clouds
and shining ray
and destroyer of ice.

Slunce

            štít mraků

            a zářící paprsek

            a ničitel ledu


-------------------------------------------------
3. řádek

12. "T"

Týr

god with one hand
and leavings of the wolf
and prince of temples.

Tyr

            bůh s jednou rukou

            a zbytky vlka (co zanechal vlk - ukousl mu ruku)

            a princ chrámů

13. "B"

Birch

leafy twig
and little tree
and fresh young shrub.

Bříza

            olistěná větévka

            a malý strom

            a čerstvý mladý keř

14. "M"

Man

delight of man
and augmentation of the earth
and adorner of ships.

Člověk

            potěšení člověka

            a zvětšení země

            a ozdoba lodí

15. "L"

Water

eddying stream
and broad geysir
and land of the fish.

Voda

            vířící proud

            a široký gejzír

            a země ryb           

16. "R"

Yew

bent bow
and brittle iron
and giant of the arrow.

Tis

            ohnutý luk

            a křehké železo

            obr šípu


návštěvníků stránky
celkem139 474
tento týden618
dnes73